AAA

 

Tilmeld dig NYT fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Navn:
Email:

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.

 

 

Arbejdskonference 2014 - en rystende oplevelse

Det var en rystende oplevelse at være på Arbejdskonference 2014 på Nyborg Strand, 17-18. juni, hvor Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirke og Religionsmøde havde inviteret stiftsudvalg, stiftspræster og repræsentanter for stiftsråd til samtale om Det gode samarbejde på tværs i Folkekirken.

Rystende – ikke pga. af store epokegørende dagsordener og følelsesudbrud - men fordi intentionen med samlingen var at ryste godt op i de måder, vi begår os på i folkekirkeligt samarbejde – eller mangel på samme. Der er heldigvis en større og større generel erkendelse af, at vi skal finde ud af at arbejde sammen på kryds og tværs i kirken for at efterkomme de behov og udfordringer, der løbende opstår i en kirke og et samfund med forandringer. Men samtidigt har vi den velkendte folkekirkelige inerti det folkekirkelige anarki, som bevirker, at det ofte er utydeligt og ukoordineret, hvordan åbenbare samarbejdsbehov kan realiseres.

Spørgsmålene var mange – rejst af dygtige indlægsholdere, der selv står midt i den folkekirkelige virkelighed: Hvad vil stiftsråd med stiftsudvalg? Hvordan organiseres stiftsbaseret arbejde hensigtsmæssigt? Hvad kan sognet – og hvad kan sognet netop ikke? Hvordan kan vi forestille os en ”dobbelt folkekirke”, der kan rumme flere arbejdsniveau’er?  Hvad skaber et dynamisk stiftsudvalg? Og er det i det hele taget muligt at nedlægge et stiftsudvalg, der er ophørt med at fungere? Hvad er kerneområderne i menighedernes hverdagsliv, som stiftsudvalg skal knytte deres aktiviteter op på? Hvordan kommunikerer vi mellem udvalg og andre aktører i stiftet? Og hvordan styrkes kommunikation på stiftsplan i det hele taget?

Det giver sig selv, at konferencen ikke kunne give udtømmende svar på de mange spørgsmål. Men spørgsmålene skal den kommende tid leve imellem os i folkekirken generelt, blandt stiftsudvalg specifikt og blandt frie kirkelige organisationer og andre, der har deres legitime plads i det arbejdsnetværk, som folkekirken også er. Ikke for at forblive spørgsmål, men for finde gode løsninger, der er bæredygtige i en fremtid, der i mindre grad vil være præget af traditionel kirkelighed og i større grad præget af uforudsigelige nye muligheder for at bringe økumeni, mission og religionsmøde i spil i folkekirkens hverdag.

Den gode rystelse vil styrke det gode samarbejde på tværs i folkekirken.

 

Birger Nygaard

Medarbejder vedr. folkekirkens mission

 

Præsentations-slides fra nogle af konferencens indlæg kan hentes her:

Teologisk Intro-præsentation - v. Mogens Mogensen og Birger Nygaard

Det gode samarbejde mellem stiftsaktører - v. Heinrich W. Pedersen 

Den dobbelte Folkekirke - v. Steen Marqvard Rasmussen

At kirke må være kirke for folk i dag - v. Annette Bennedsgaard

Tips til stiftskommunikatio0n - v. Chr. Roar Pedersen

 

 

 

4 introvideoer til brug i menighedsråd omkring mission i vort sogn

Lokal kirkeudvikling

. . .det bedste bud på menighedsudvikling >>>

Hundredvis af sogne samler ind til mission

>>>

Det kan du bruge Folkekirkens Misison til  >>>

Kirken - sendt til tjeneste i verden med evangeliet  >>>

Mission - et begreb i forandring. Følg med i ny tænkning om mission >>>

Kort og godt om initiativet Folkekirkens Mission >>>

International mission

Danske organisationer på international mission >>>